kalpsiz

1 Sıfat

Acıması olmayan, katı yürekli, duygusuz, acımasız, merhametsiz