kalsiyum fosfat

1 İsim

Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat