kan kaybetmek

1.herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
Cümle 1: Kadın o kadar kan kaybetmiş ki az daha ölecekmiş. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

göğüs cerrahisi11:38:47
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
nur yüzlü11:38:47
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
hücre bilimi11:38:44
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
sınaî11:38:44
Sanayi ile ilgili
Solo11:38:38
Bir kişi tarafından söylenen veya çalınan müzik parçası
doku bilimi11:38:37
Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji
ağrı kesici11:38:37
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
yapaylık11:38:34
Yapay olma durumu, sunîlik
ebe11:38:31
Doğum işini yaptıran kadın
görevden almak11:38:30
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
KARA KIŞ11:38:29
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
hoş görmek (veya karşılamak)11:38:26
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
kısıtlı11:38:23
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
SEZGİ11:38:20
Sezme yeteneği, feraset
ESKİ11:38:19
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
Baygın11:38:18
Bayılmış, kendinden geçmiş
KIRITKAN11:38:16
Her zaman kırıtan
bamya11:38:15
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
yol azığı11:38:14
Yol boyunca yenilecek maddeler
AKSAK11:38:12
Aksayan, hafifçe topallayan
TUGAY11:38:11
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
Ana kent11:38:11
Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, büyük şehir
tahsil11:38:09
(para için) Alma, toplama
GÜVENÇ11:38:09
Güvenme duygusu, itimat
epey11:38:08
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
kalaba11:38:07
Kalabalık
gibi11:38:07
O anda, tam o sırada, hemen arkasından
Naz11:38:06
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
MUHTIRA11:38:04
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
açı11:38:03
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
bulmak11:38:01
Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
NİSPET11:38:00
Oran
periton11:37:59
Karın zarı
inik11:37:58
İnmiş, indirilmiş
Çarşı11:37:57
Dükkânların bulunduğu alış veriş yeri
lake11:37:53
Lâka ile cilâlanmış
Lokanta11:37:52
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
zarar vermek11:37:50
kötülük etmek
yeknesak11:37:50
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
galat11:37:48
Yanlış (kelime veya söz)
muhtevi11:37:48
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
eğreti almak11:37:46
ödünç almak
pervasızca11:37:45
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
YÖNETİM11:37:42
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
BİCİLİ11:37:38
bk. cicili bicili
podösüet11:37:37
Yumuşak, yüzü ince havlı bir tür deri, süet
Tahrir11:37:36
Yazma, kitabet, kompozisyon
motor11:37:35
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem
Bakteri11:37:34
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
Çağrışım11:37:33
Bir düşüncenin veya görüntünün, bir başkasını hatırlatması
dinlemek11:37:32
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
filoloji11:37:31
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
Tasvir11:37:30
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
Dereke11:37:28
Aşağı derece
lama11:37:28
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
topuk11:37:27
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
etkincilik11:37:25
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
KU11:37:25
Kurçatovyum"un kısaltması
peş peşe11:37:17
Birbiri ardından, arka arkaya
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)11:37:16
demeç vermek
uyrukluk11:37:16
(bir kimsenin bir devlete) Uyruk olma durumu, tâbiiyet
ithalât11:37:15
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
süs püs11:37:14
(küçümseme duygusuyla) Süs
Görüngü11:37:13
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
kalıcılık11:37:12
Kalıcı olma durumu
çizgi film11:37:11
Bir konuyla ilgili olarak kişilerinin hareketlerini belirtecek yolda art arda çizilmiş resimlerden oluşan sinema filmi
kenar11:37:11
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
giderek11:37:10
Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedrici olarak, tedricen
tenafür11:37:09
Kakışma, kakofoni
karar11:37:08
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
idame etmek11:37:06
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
uluslar arasıcılık11:37:04
Uluslar arasındaki ilişkileri benimseme, uluslar arasındaki ilişkilerden yana olma, beynelmilelcilik, enternasyonalizm
dik kafalı11:37:01
Dik başlı
helezon11:37:01
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
Yunanlı11:37:00
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
yıkılma11:36:57
Yıkılmak işi
Lâtin çiçekleri11:36:56
bk. Lâtin çiçeği
dizgin11:36:56
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
Kadınsı11:36:54
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
buhran geçirmek11:36:53
bunalım geçirmek
iğne yapmak (veya vurmak)11:36:52
iğne ile vücuda sıvı bir ilâç vermek
eşsiz11:36:52
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
vesaik11:36:50
Belgeler, vesikalar
karşı çıkmak11:36:47
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
müstehcen11:36:45
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
Cüzam11:36:45
Hansen basilinin sebep olduğu deri hastalığı
kapitone11:36:44
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
şefkatli11:36:43
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
apalak11:36:43
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
her daim11:36:37
Her zaman, daima
kumanda11:36:36
Komuta
arı11:36:34
Temiz, münezzeh
hırpalamak11:36:32
Dövmek
flama11:36:31
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
meslek11:36:31
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
KARİKATÜR11:36:30
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)11:36:26
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
besi11:36:25
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
ulaşma11:36:24
Ulaşmak durumu
immünoloji11:36:21
Bağışıklık bilimi
bambaşka11:36:20
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
müstehase11:36:18
Fosil, taşıl
mecmua11:36:15
Dergi
atma11:36:14
Atmak işi
KUL11:36:13
Tanrı"ya göre insan
Görüş11:36:11
Gözle bir şeyi algılama yetisi
güreş11:36:08
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
dazlak11:36:07
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
SAYMAN11:36:06
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
yenilme11:36:03
Yenilmek (I,II) işi
ev sineği11:36:03
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
hikâyeci11:36:02
Hikâye yazan, öykücü
başa baş gelmek11:36:01
eşit olmak, denk olmak
Hüküm11:35:59
Yargı
Başkalık11:35:57
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
çıkarım11:35:56
Çıkarmak işi
incir11:35:55
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
ALEMDAR11:35:53
Bayrağı veya sancağı taşıyan, bayraktar, sancaktar
istibat11:35:51
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
Kainat11:35:49
Evren
Model11:35:46
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
ikramiye11:35:45
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
baraka11:35:45
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
kapanma11:35:42
Kapanmak işi
sal yarışı11:35:41
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
pervasız11:35:38
Çekinmez, sakınmaz, korkusuz
gün ağarmak11:35:33
tan yeri aydınlanmak
yerel11:35:31
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
yepyeni11:35:29
Çok yeni, hiç kullanılmamış
astrofizik11:35:29
Gök fiziği