kanal

1.İsimBazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
Cümle 1: Süveyş Kanalı. Cümle 2: Panama Kanalı.
İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz
Cümle 1: Mozambik Kanalı.
İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol
Telefon, telgraf, televizyon gibi araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat
Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti

Son Arananlar

hazım11:52:08
Sindirme, sindirim
kaypak11:51:52
Kayagan, kaygan
korelâsyon11:51:43
Bağlılaşım
KALPAK11:51:33
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
Okazyon11:51:15
Fırsat
düğüm11:51:15
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
kavmi11:51:11
Kavimle ilgili, etnik
köşe başı11:51:05
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
bulaşıcı11:51:05
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
KILAVUZ11:50:59
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
nükte yapmak11:50:56
nükteli söz söylemek
kuşatılma11:50:44
Kuşatılmak işi
eksin11:50:41
Anyon
BENGİ11:50:39
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
Ortak11:50:19
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
düşkü11:50:04
Görev ve meslek çalışması dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, hobi
ARNAVUT11:50:03
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
kara yosunu11:50:02
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
alp11:50:01
Yiğit, kahraman
mütalâa11:50:01
Okuma, ders çalışma
ÖKÇESİZ11:49:59
Ökçesi olmayan (ayakkabı)
Yokuş11:49:58
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
derin uyku11:49:58
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
foto11:49:55
Işık
ÜRÜN11:49:54
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
üzere11:49:53
Şartı anlatır
granit11:49:48
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
nebat11:49:45
Bitki
erek11:49:45
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
şerir11:49:44
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
bağımsız11:49:43
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
yassı11:49:42
Yayvan ve düz
kuruntuya kapılmak11:49:41
boş yere tasalanmak
yaralamak11:49:41
Gücendirmek, incitmek, kırmak
heves11:49:40
İstek, eğilim, arzu, şevk
üye olmak11:49:37
bir kuruluşa üye olarak girmek
Operasyon11:49:34
Ameliyat
akil11:49:34
Akıllı
destek olmak11:49:33
güç sağlamak, yardımcı olmak
ÜZERLİK11:49:31
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
vız gelip tırıs gitmek11:49:27
hiç önemsememek, aldırış etmemek
kramp11:49:26
Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
girgin11:49:25
Herkesle çabucak yakınlık kurarak işini yürütebilen, pısırık karşıtı
spor kesesi11:49:24
Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese
astat11:49:23
Atom numarası 85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla bombardımanı sonucu elde edilen yapay element. Kısaltması At
miyar11:49:23
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
badik11:49:21
Ördek; palaz
Birleme11:49:21
Bir etme, tek duruma getirme
Bilgili11:49:20
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
cahil kalmak11:49:20
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
yumuşakçalar11:49:18
Çoğu suda yaşayan, omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert bir kalkerli örtü ile kaplı hayvanlar şubesi
aklen11:49:17
Akıl icabı, akıl gereğince
zapt11:49:16
Zor kullanarak ele geçirme
etkileme11:49:14
Etkilemek işi, tesir
mantar özü11:49:13
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
ALA11:49:12
İyi, pek iyi
bezme11:49:10
Bezmek işi
anonsör11:49:09
bk. sunucu
kalsiyum oksit11:49:08
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
GRES11:49:08
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
ALFABETİK11:49:07
Alfabe sırasına göre dizilmiş
nardin11:49:06
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
mabet11:49:05
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
mıhlama11:49:05
Mıhlamak işi
Mesken11:49:05
Konut, ikametgâh
Gerçekleşme11:49:04
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
İz11:49:04
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
HİBE11:49:03
Bağışlama, bağış
Orkinos11:49:03
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
turist11:49:03
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
karateci11:49:03
Karate yapan kimse
HALAYIK11:49:01
Kadın köle, cariye
ikrah etmek11:49:01
tiksinmek, iğrenmek
safa11:49:00
bk. sefa
şatır11:48:59
Neşeli, keyifli, şen
Telakki11:48:59
Anlayış, görüş
yaban domuzu11:48:56
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
Öykü11:48:56
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
Kovucuk11:48:56
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
etçiller11:48:55
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
menkul11:48:55
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
anarşi11:48:54
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
UYGUN11:48:52
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
uzak görüşlü11:48:49
Uzak görüş sahibi olan
eş yükselti11:48:49
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
Kemik11:48:47
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
yekinme11:48:44
Yekinmek işi
Büyükayı11:48:42
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
isteka11:48:41
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
KUCAK11:48:40
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
donatma11:48:39
Donatmak işi, teçhiz
yığılma11:48:39
Yığılmak işi
heyecan11:48:37
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
ziyafet çekmek (veya vermek)11:48:35
konukları yemekli ağırlamak
ADALİ11:48:34
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
beriberi11:48:34
Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık
tapınma11:48:31
Tapınmak işi
KAZ11:48:31
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
kurmak11:48:30
Hazırlamak
Maltız11:48:29
Malta adası halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
ikram etmek11:48:27
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
Akıl11:48:26
Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
asker tayını11:48:25
Erlere verilen azık
hareket etmek11:48:25
yola gitmek, yola çıkmak
gemilik11:48:24
Gemi yapılan yer, tersane
icra vekili11:48:23
Bakan
yaratık11:48:23
Canlı, mahlûk
İvedilikle11:48:18
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
tente11:48:13
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
keke11:48:04
Kekeme
TÖRE11:47:58
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü
geleneksel11:47:58
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
üzmek11:47:56
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
fok11:47:56
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
ALAZA11:47:54
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
vesile bulmak11:47:54
sebep yaratmak, bahane göstermek
kaşıkçı11:47:54
Kaşık yapan veya satan kimse
karşılaştırma11:47:53
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
yeti11:47:53
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
tahkiye11:47:52
Bir olayı anlatmadaki düzen, anlatış düzeni
Köşe11:47:52
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
tatlı su kayası11:47:51
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
ödüncü11:47:50
Ödün veren, tavizci
tevzi11:47:48
Dağıtma, üleştirme
Persenk11:47:48
Konuşurken gereksiz tekrarlanan söz
ROSTO11:47:47
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
akıl hastası11:47:46
Ruh hastası, deli
emir vermek11:47:46
buyurmak, buyruk vermek
ikinci11:47:44
İki sayısının sıra sıfatı
bildirme11:47:42
Bildirmek işi, beyan