kanal

1 İsim

Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu

Cümle 1: Süveyş Kanalı. Cümle 2: Panama Kanalı.

İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz

Cümle 1: Mozambik Kanalı.

İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol

Telefon, telgraf, televizyon gibi araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat

Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti