kanon

1 İsim

Belirgin aralıklarla ilerleyen iki veya daha çok sesin taklidiyle oluşan bütün