kara kehribar

1 İsim

Süs eşyası yapımında kullanılan parlak, siyah linyit, oksidiyon taşı