kare

1 İsim

Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba

Sıfat

Bu biçimde olan

Cümle 1: Kare masa.

İskambil oyunlarında aynı türden dört kâğıdın bir araya gelmesi

Cümle 1: Kare as. Kare kız.