kargı

1 İsim

Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz

Cümle 1: Sabahtan beri dizilen tütünlerin kargıları çardağın kapısına doğru uzatılarak üst üste yerleştirilmişti. - N. Cumalı

Dalyanlarda büyük balıklar için kullanılan demir kanca

Silâh olarak kullanılan, ucu sivri ve demirli uzun mızrak

Cümle 1: Avlunun ortasında, elinde bir uzun kargı ile saatlerce başı havada, ağzı açık hayran hayran dolaşırdı. - Y. K. Karaosmanoğlu