kargış

1 İsim

Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı