karina

1 İsim

Gemi omurgası

Gemi teknesinin su içinde kalan bölümü