karmakarışık

1 İsim

Dağınık, düzensiz, çok karışık

Cümle 1: Taranmamış, karmakarışık kumral saçları kocaman bir ağzı, fevkalâde muntazam ve güzel dişleri vardı. - Sait Faik Abasıyanık

Huzursuz, kararsız, karmaşık

Cümle 1: Başımın içinde bir sis ve hep ona bağlı karmakarışık hayaller var. - P. Safa Cümle 2: İçi karmakarışık, çocukluk yıllarından bir sürü çağrışım, biribirine zincirleniyor. - A. İlhan