katman

1 İsim

Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka

Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı bir cm den az olmayan tortul kayaç birimi

Bir topluluğu oluşturan kümelerden her biri, tabaka