katman bulut

1 İsim

Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus