katmerli

1.İsimArasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
SıfatKatmeri olan, kat kat olan
Cümle 1: Katmerli çiçek.
(bir durum, bir tutum için) Çok fazla olan, aşırı
Cümle 1: Katmerli belâ. Cümle 2: Hem vuruyor, hem de suratına birbirinden ağır, birbirinden katmerli küfürler savuruyordum. - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

katmerli15:57:18
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
elvan15:57:15
Renkler
kuş tüyü15:57:15
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
asbest yünü15:57:14
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
toka15:56:52
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
ezkaza15:56:52
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
zeytinyağlı15:56:51
Zeytinyağı ile yapılmış veya pişirilmiş
dalya15:56:51
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
sosyal15:56:47
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
tehi15:56:36
Boş
Obruk15:56:10
İçbükey, mukaar, konkav
düzeyli15:56:08
Belli bir düzeyi olan, seviyeli (kimse)
alt karşıt15:55:49
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
Duş15:55:45
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
fora15:55:44
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
sıçan otu15:55:39
Arsenik
monden15:55:34
Toplum yaşamı ile ilgili
Turşu15:55:22
Tuzlu suda veya sirkede bırakılarak özel bir kıvama getirilmiş sebze veya meyve
satım15:55:19
Satmak işi, satış
ihtiyar olmak15:55:12
yaşlanmak
lik15:55:04
bk. -lık / -lik
rutherfordyum15:54:54
Kurçatovyum elementine Amerikalıların verdiği ad. Kısaltması Rf
Sinizm15:54:52
bk. Kinizm
giz15:54:40
Sır
irsiyet15:54:20
Soya çekim, kalıtım, veraset
maçuna15:54:19
İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası
kavuştak15:54:19
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
Eyer15:54:15
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
komedyen15:54:06
Güldürülerde oynayan oyuncu
gizemsel15:54:05
Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik
Zaviye15:54:02
Köşe
matah15:54:01
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
leh15:54:01
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
metre kare15:54:00
Kenarı bir metre olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçüsü birimi (kısaltması m3)
Otlak15:54:00
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
savruk15:53:57
Aklını işine vermeyen, dikkatsiz
kalite çemberleri15:53:56
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
mahdut15:53:55
Çevrilmiş, sınırlanmış
top sürmek15:53:50
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
Sabotaj15:53:46
Baltalama
tutarak15:53:43
Ruh hastalığı nöbeti
gönülsüz15:53:41
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
Dolayı15:53:40
Dolay, çevre
arsız15:53:39
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
kese15:53:38
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
onat15:53:37
Özenli, düzgün, uygun
öğür15:53:36
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
üşengen15:53:35
bk. üşengeç
külhanbeyi ağzı15:53:35
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
penaltı noktası15:53:33
Penaltı atışının yapıldığı nokta
gag15:53:31
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
DAĞ KIRLANGICI15:53:31
Çobanaldatan, keçisağan
züppe15:53:30
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
fermene15:53:29
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
Büyük harf15:53:26
Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan, özel biçimli harf, majüskül
folklor15:53:24
Halk bilimi
zerre15:53:22
Çok küçük parçacık
YETKİLİ15:53:20
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
rezene15:53:19
Maydanozgillerden, 1-1,5 m yüksekliğinde, sarı çiçekli, yaprakları iplik biçiminde parçalı hoş kokulu, baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak kullanılan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki (Foeniculum vulgare)
yorgun argın15:53:18
Çok yorulmuş, gücü kalmamış olarak
Pelür15:53:16
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
aykırı düşmek15:53:10
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
yetişmiş15:53:09
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
terlik15:53:07
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
Ayık15:53:06
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
dolgun15:53:05
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
Tetkik15:53:02
İnceleme
Muzip15:53:00
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
milliyet15:52:57
Millete özgü olma durumu veya millî olma durumu, ulusallık
Dövüşçü15:52:51
Dövüşen kimse
Müttefik15:52:50
Bağlaşık
LANDO15:52:45
Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş karşılıklı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü binek arabası
LİNEER15:52:40
Çizgilerle ilgili olan
çilli15:52:39
Çili olan
süslenmek15:52:38
Süslemek işine konu olmak
KUTUP15:52:26
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
ŞETARET15:52:26
Sevinç, şenlik, neşe
patavatsız15:52:25
Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen
baklan15:52:25
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
elekten geçirmek15:52:19
elemek
kokulu kiraz15:52:18
bk. idris ağacı
çağırma15:52:17
Çağırmak işi
derinleştirme15:52:17
Derinleştirmek durumu, tamik
halay15:52:15
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
YÜZÜK15:52:14
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
Uf15:51:59
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
yıpranma15:51:54
Yıpranmak işi
seyir15:51:51
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
negatif15:51:45
Olumsuz, menfi
hafiye15:51:43
Özel soruşturmalarla edindiği bilgileri ilgililere ileten kimse, detektif
temiz yüreklilik15:51:39
Temiz yürekli olma durumu
Körfez15:51:35
Karanın içine sokulmuş deniz parçası
MESAJ15:51:33
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
HAZANDİDE15:51:21
Görmüş, geçirmiş
çekinik15:51:18
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
eytişim15:51:03
Diyalektik
DEMİURGOS15:51:03
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
dönüştürücü15:51:02
Dönüştüren
ETAMİN15:51:01
Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir tür kumaş
kazıklanma15:50:56
Kazıklanmak işi
KEŞİK15:50:56
Sıra, nöbet
laza15:50:55
Bal koymaya yarayan küçük tekne
otoriter15:50:52
Yetkeli, otoriteli
buzdolabı15:50:51
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
körükleyici15:50:38
Kışkırtıcı
viran15:50:35
Yıkık, harap
kopek15:50:31
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
rezerv15:50:30
Saklanmış, biriktirilmiş şey
kürar15:50:29
Güney Amerika yerlilerinin oklarına sürdükleri bitkisel zehir
ÜSKÜRE15:50:28
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
kolsuz15:50:26
Kolu olmayan
bağlı olmak15:50:22
tâbi bulunmak
rutenyum15:50:12
Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400° C de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element. Kısaltması Ru
basınçölçer15:50:03
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
uyum15:49:48
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
laçka15:49:48
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
makber15:49:46
Mezar, kabir, medfen
Kask15:49:31
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
Giriş15:49:24
Girmek işi veya biçimi
vole15:49:21
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
adsız15:49:17
Adı olmayan, isimsiz
zorunlu olarak15:49:02
kendi isteğinin dışında
yarım baş ağrısı15:49:02
Kusma, mide bulantısı ile görülen, sempatik sinir sistemi dengesinin bozulmasından ileri gelen baş ağrısı, migren
SAKIZ15:49:01
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
irat etmek15:48:54
söylemek
emircik15:48:44
Yalıçapkını, iskele kuşu
vatansızlık15:48:37
Vatansız olma durumu
narkozcu15:48:30
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman
Duyar15:48:27
Duygulu, duygun, duyarlı, hassas
proleter15:48:21
Çalışan, emekçi