kavşak

1 İsim

Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer