kavruk

1.İsimKavrulmuş olan
Yaşının ilerlemesine karşılık iyi gelişmemiş olan
Cümle 1: Ziyaretçi, dokuz on yaşlarında, fena beslenmiş, kavruk, cılız bir çocuk. - M. Ş. Esendal Cümle 2: Kalem gibi baldırlı, kavruk çocuklara para verdim. - Sait Faik Abasıyanık
Kurumaya yüz tutmuş

Son Arananlar

ruhban05:50:02
Rahipler
vücut05:49:56
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
AYRILMA05:49:52
Ayrılmak işi
salaş05:49:49
Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkân
barbata05:49:41
Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu
sahaf05:49:39
Genellikle eski kitap alıp satan kitapçı
sergi05:49:36
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
tedvin05:49:34
Derleme
sürgülemek05:49:21
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
kuru meyve05:49:20
Yaş meyvenin kurutulmuşu
hazine05:49:19
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet
Belirgin05:49:04
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
bası05:48:53
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
Kesenek05:48:47
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
muhaddep05:48:35
Dışbükey, konveks
tekabül etmek05:48:30
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
seyretmek05:48:21
Bir olaya karışmadan bakmak
kaldırıcı05:48:13
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
yöntemli05:48:08
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
etçil05:48:04
Genellikle etle beslenen, et obur
Yapma dil05:47:53
Sun"î dil
üzüntülü05:47:46
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
söyletme05:47:43
Söyletmek işi
bankamatik05:47:34
Bankaların para işlemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine
İmbik05:47:31
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı
Bozgun05:47:30
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
kare05:47:27
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
münzevi05:47:17
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
kıyaslama05:47:14
Kıyaslamak işi, mukayese
kadmiyum05:47:11
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
yararlık05:47:08
Yararlı çalışma
ikrar05:47:07
Saklamayarak söyleme, açıkça söyleme
rast05:46:58
Doğru
blöf yapmak05:46:49
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
misafir ağırlamak05:46:41
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
muhasebe05:46:25
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
Meftun05:46:16
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
Akkarınca05:46:13
Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit (Termes)
arkada kalanlar (veya arkadakiler)05:46:12
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
Kin05:46:07
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
vaki05:46:00
Olan, olmuş
sütanne05:45:49
bk. sütana
kene05:42:44
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
SEVİNÇ05:41:54
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
pinekleme05:41:24
Pineklemek işi
hoyratça05:40:43
Kaba (bir biçimde)
özelik05:40:37
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
zeyil05:40:11
Ek
ergenlik05:39:54
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
trol05:39:18
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
bahtı açık olmak05:39:14
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
yaftalamak05:38:29
Yafta asmak
mestur05:38:01
Örtülü, kapalı, gizli
mavikantaron05:37:24
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
YUFKA YÜREKLİ05:37:02
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
hatime05:34:54
Son, sonuç
cesaret vermek05:34:43
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
kavi05:34:35
Dayanıklı, güçlü, zorlu
rezerv05:34:28
Saklanmış, biriktirilmiş şey
sülümen05:34:27
Ak sülümen
ortaya çıkmak05:34:23
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
katot05:34:21
Eksi uç
grev05:34:20
İş bırakımı
mızmızlık05:34:13
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
vetire05:34:01
Süreç
tanzimat05:33:56
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
köy ihtiyar meclisi05:33:42
Köy ihtiyar heyeti
kuytu05:33:40
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
erat05:33:34
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
alayiş05:33:33
Gösteriş, göz kamaştırma
mahcup05:33:31
Utangaç, sıkılgan
yakin05:33:25
Sağlam, kesin bilgi
cerrahi müdahale05:33:24
Ameliyat
kalan05:33:16
Kalmak işini yapan
YELKENLİ05:33:13
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
şeker hastalığı05:33:08
Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması, çok su içme çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile beliren hastalık, şeker
çuha05:33:02
Tüysüz ince, sık dokunmuş yün kumaş
terlik05:33:00
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
motorlu taşıt05:32:55
İnsan veya yük taşıyan iki veya daha çok dingilli, motor gücüyle hareket eden araçlara verilen genel ad
besli05:32:54
bk. besili
maymun05:32:43
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
Anonim05:32:39
Adı sanı bilinmeyen
Nur05:32:34
Aydınlık, ışık, parıltı
CUNDA05:32:32
Yatay serenlerin her iki başı
nice05:32:21
Kaç, ne kadar
kuşkusuz05:32:13
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
paçavra05:31:56
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
aft05:31:29
Pamukçuk
Fazilet05:31:25
Erdem
briç05:30:59
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
VARAN05:30:49
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
toprak köleliği05:30:49
Toprağa bağlı kölelik düzeni
rutubetli05:30:36
Rutubeti olan, nemli
zırhlı05:30:32
Zırh giymiş veya zırh kaplanmış
baldırak05:30:28
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
et lokması05:30:07
Et yemeği
LOKAL05:30:01
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
linyit05:29:55
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
petrol05:29:23
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
hız05:28:17
Çabukluk, sür"at
Domestik05:28:17
Evcil
baş kaldırma05:27:55
baş kaldırmak işi, isyan
kuşluk05:27:16
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
Hediye05:27:08
Armağan
Objektif05:26:53
Nesnel, afakî
demirci05:26:49
Demir satan, demir eşya yapan veya onaran kimse
jeolojik05:26:42
Yer bilimi ile ilgili
hıyar05:26:37
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
kal05:26:33
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
bilge05:26:31
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
tarafa olmak (veya çıkmak)05:26:19
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
aşinalık05:26:13
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
SİMÜLTANE05:26:09
Aynı anda olan, eş zamanlı
Kolayca05:26:06
Oldukça kolay olan
Ayazma05:26:05
Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar
ihzar05:25:59
Hazırlama, hazır etme
bankaya yatırmak05:25:50
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
taşınma05:25:40
Taşınmak işi
yılgı05:25:14
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
birbiri05:25:14
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
salıverme05:25:11
Salıvermek işi
ısı yuvarı05:25:07
Sıcaklığın gittikçe yükseldiği 100-300 km yükseklikler arasındaki hava yuvarı katmanı, termosfer
hazan05:24:52
Güz, sonbahar
oramirallik05:24:50
Oramiral rütbesi
gezegenler arası05:24:44
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
yazlık05:24:37
Yaz boyunca kullanılan (giyecek vb.)
balıkçıl05:24:29
Balıkla beslenen, balık yiyen
Kavuk05:24:25
İçi boş şey
izmihlal05:24:22
Yıkılma, çökme
intan05:24:18
Mikroptan ileri gelen hastalık