kaypakça

1 Sıfat

Biraz kaypak

Zarf

Sözünde durmayarak, döneklik ederek