ke

1 İsim

Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı