keşişleme

1 İsim

Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı

Pusulada güneydoğuyu gösteren yön