kendiliğinden

1 Sıfat

Başka şeylerin etkisi olmaksızın kendi kendine ortaya çıkan, bizatihi

Cümle 1: Fakat kendiliğinden oluşan peşin hükümlerin tuzla buz oluverdiğini bir gün, birçokları ile birlikte o da gördü. - T. Buğra Cümle 2: ...birkaç dakika masa başında beklese kendiliğinden bir şeyler yazmaya başlarmış. - A.H.Tanpınar

İradesiz olarak gerçekleşen (hareket)

Cümle 1: Kalbin, atardamarların hareketi kendiliğindendir.

İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit

Dış etkilerin zorlaması olmadan, iç sebeplerle oluşan süreçlerin gerçekleşme niteliği