kertenkeleler

1.İsimKertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı

Son Arananlar

kertenkeleler11:47:12
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
Cazibe11:47:12
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
imece11:47:11
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
Reform11:47:09
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat
uzmanlaşma11:47:08
Uzman durumuna gelme
Veya11:47:06
Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılır
aort11:47:04
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
torunlar11:47:03
sonraki döller, kuşaklar
yalvartma11:47:02
Yalvartmak işi
tarım coğrafyası11:47:01
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
edebi11:47:00
Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin
kamışlık11:46:59
Kamışı çok olan yer
konser11:46:58
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
istanbulin11:46:57
Tanzimat"tan Meşrutiyet"e kadar Türkiye"de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi
Grup11:46:57
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
kemre11:46:55
Gübre, tezek
çıkıntılı11:46:54
Çıkıntısı olan
sağlık ocağı11:46:54
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
rint11:46:53
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, gönül eri, kalender
pisi pisi11:46:53
(çocuk dilinde) Kedi
türel11:46:53
Türe ile ilgili olan, hukukî
ilmi11:46:47
Bilimsel
Hepimiz11:46:46
bk. hep
ürtiker11:46:44
Kurdeşen
usçuluk11:46:44
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
KALAY11:46:43
Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7 olan, gümüş beyazlığında 232°C" de eriyen, 7,29 yoğunluğunda, kolay işlenebilen, yumuşak bir element. Kısaltması Sn
ETOL11:46:42
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
ÇANGAL11:46:40
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
gümrükçü11:46:40
Gümrük görevlisi
Oğul11:46:37
Erkek evlât
mestane11:46:37
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
noksanlık11:46:35
Noksan olma durumu, eksiklik
kelime oyunu11:46:33
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
zaten11:46:33
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
el yazması11:46:32
Yazma kitap
çulluk11:46:31
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
tüf11:46:28
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
paylaştırma11:46:26
Paylaştırmak işi
habersiz11:46:26
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
gizlemek11:46:23
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
halaza11:46:22
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
falyanos11:46:21
Yunus balığının iri bir türü
aydınlatma11:46:19
Aydınlatmak işi
bakliyat11:46:19
Baklagillerden elde edilen ürün
Ola11:46:18
acaba, sahi, bulunabilir
AVAM11:46:18
Halkın aşağı tabakası
Dahil11:46:17
İç, içeri
kıymetlilik11:46:17
Değerlilik
DİZEMLİ11:46:16
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
Kumru11:46:15
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
saçmalama11:46:15
Saçmalamak işi
BAĞIŞLAMA11:46:13
Bağışlamak işi, affetme, af
tezek11:46:13
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
siyahlık11:46:11
Siyah olma durumu, kara renk
malûm11:46:10
Bilinen, belli
nitelendirme11:46:09
Nitelendirmek işi, vasıflandırma
VARAN11:46:09
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
gına gelmek11:46:09
usanmak, bıkmak
apraksi11:46:08
bk. işlev yitimi
naaş11:46:08
Ölen kimsenin vücudu, ceset
sihirli11:46:07
Büyülü, afsunlu, füsunkâr
NÜANS11:46:07
Ayırtı, çalar, fark
alternatif11:46:06
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
ülkücü11:46:05
Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist
dikdörtgen11:46:03
Açıları dik olan paralel kenar
ÖKSE11:46:01
Ökse otu saplarından veya çoban püskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun
dâhilî deniz11:46:01
bk. iç deniz
Paskalya11:46:00
Hristiyanların, her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı bayram
mütalâa etmek11:45:57
okumak
yemin kasem11:45:54
Yemin etme
indirimli11:45:53
Fiyatında değer düşürümü yapılmış, tenzilâtlı, ıskontolu
pal11:45:50
Bir cins güvercin
İçerik11:45:50
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
meşgale11:45:50
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
sözleşme yapmak11:45:49
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
tekemmül etmek11:45:48
olgunlaşmak, yetkinleşmek, erginleşmek
isteklenme11:45:48
İsteklenmek işi
talk11:45:47
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
ihtiyarlamak11:45:46
İhtiyar görünüşü almak, ihtiyar görünmek
Tali11:45:45
İkinci derecede olan, ikincil
özgünleşme11:45:44
Özgünleşmek işi
SECCADE11:45:41
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
üzerinde durmak11:45:40
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
Ürem11:45:39
Faiz, getiri
numara yapmak11:45:35
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
tecrübesizlik11:45:34
Tecrübesiz olma durumu
uyuşuk uyuşuk11:45:33
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
mühtedi11:45:31
Dönme
murat11:45:29
İstek, dilek
baharatlı11:45:25
Baharatı olan
Meles11:45:24
Beli çökük at
alt dudak11:45:23
Dudaklardan altta bulunanı
Burun otu11:45:23
Burna çekilen tütün, enfiye
kaşbastı11:45:22
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
ziraatçılık11:45:21
Tarımcılık
Tümce11:45:20
Cümle
Öç11:45:19
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
buğrA11:45:16
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
amerikan11:45:16
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
HOŞUNA GİTMEK11:45:13
biri beğenmek
sükun11:45:12
Sükûnet
müddet11:45:12
Süre
siren11:45:12
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet, canavar düdüğü
açısal11:45:10
Açı ile ilgili
ister11:45:08
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
hamsi11:45:07
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
takma ad11:45:07
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
memleha11:45:06
Tuzla
etyaran11:45:04
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
el birliği etmek11:45:03
birlikte davranmak, dayanışmak
takla böceği11:45:02
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
Hızlı11:44:59
Çabuk, seri, sür"atli
katalepsi11:44:58
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
geri çekilme11:44:57
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
beceriksizlik11:44:57
Beceriksiz olma durumu
ayak diremek11:44:56
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
basbayağı11:44:55
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
hengâme11:44:55
Patırtı, gürültü, kavga
prematüre11:44:54
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
sesçil11:44:51
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
harp okulu11:44:51
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
Titan11:44:50
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
parasız pulsuz11:44:49
Yoksul, züğürt
pul11:44:49
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
Cüppe11:44:46
bk. cübbe
dolaş11:44:45
bk. sarmaş dolaş
sınırsız11:44:45
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
antisemit11:44:44
Yahudilik aleyhtarlığı
yusyuvarlak11:44:42
Çok yuvarlak, küre biçiminde olan
tiksindirici11:44:40
Tiksinilecek durumda olan, menfur