kesim evi

1 İsim

Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha