kesinlikle

1 Zarf

Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat'iyen