keton

1 İsim

Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik