ketum

1 Sıfat

Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek

Cümle 1: Ne kadar da ketumdur, katlandığı acıları sergilemeyi hiç sevmez. - A. İlhan