ki

1 Bağlaç

Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlar

Cümle 1: Uzun değneklerine dayanmış çobanlar iddia ederler ki memba sularının her biri bir ayrı derde devadır. - R. H. Karay

Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar

Cümle 1: Siz ki beni tanırsınız, niçin böyle düşünüyorsunuz? Bir adam ki söz dinlemez... O yerden ki herkes kaçar, sen de kaç.

"Öyle, o kadar, o denli" gibi öğelerden sonra, kullanıldığı cümleye güç katar

İkinci cümledeki yargının birincideki hareketin yapılışı sırasında görülerek şaşıldığını bildirir

Cümle 1: Geldim ki kimseler yok.Kapağı kaldırmış ki sandık bomboş. Bir de ağzıma aldım ki şeker gibi.

İki cümlede anlatılan durumların uyuşmazlığını bildirir

Cümle 1: Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Cümle 2: Ama o bir şey yapmamıştı ki, onun hiç kabahati yoktu. - O. C. Kaygılı

Yakınma veya kınama gibi duygular anlatmak için bir cümlenin sonuna getirilir

Cümle 1: O beni sevmez ki! Sana güvenilmez ki!

Bir soru cümlesinin sonuna getirildiğinde şüphe veya endişe anlatır

Cümle 1: Acaba gelmez mi ki? Bunu bana bırakırlar mı ki? Acaba ceza verirler mi ki?

Bağlaç

Bazı kelimelerin sonuna bir ek gibi eklenerek birtakım zarflar, yeni edatlar oluşturur: Belki, çünkü, halbuki, mademki, sanki gibi