kinetik

1 Sıfat

Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan

İsim

Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı

Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı