kiril alfabesi

1 İsim

Yunan büyük harfi tipinde düzenlenmiş Slav alfabe ve yazısı