kisve

1 İsim

Kılık

Cümle 1: Lâkin bir türlü ahaliye mahsus kisveyi üzerinden atamamış... - R. H. Karay

Hacıların Kâbe'de giydikleri beyaz üstlük