kizir

1 İsim

Köy muhtarı yardımcısı; köy kâhyası; köy bekçisi