kolaylık

1 İsim

Kolay olma durumu

İşlerin kolayca yapılmasını sağlayan şey, konfor

Cümle 1: Telefon bir süs değil, kolaylıktır.

Bir işi yapabilme durumu veya imkânı