kolluk

1 İsim

Gömlek kollarının ucundaki iliklenen bölüm, manşet

Cümle 1: Frenk gömleğinde, bazen bileklerinden ellerinin üstüne düşen yuvarlak, katı, kolalı kollukları vardı. - A. Ş. Hisar

İş yaparken giysiyi korumak için bilekten dirseğe kadar kola geçirilen, ekseri koyu renkli bir kumaştan dikilmiş parça

Cümle 1: Ellerini kolluklarından sıyırıp çekmekte bir zorluğa uğramıştır. - Y. K. Karaosmanoğlu

Kollara takılan ve dikkati çekmesi istenen görevlilerin kimliklerini gösteren şerit

2 İsim

Güvenliği sağlamakla görevli polis veya jandarma, zabıta