komprime

1 İsim

Çoğu kez yassı veya silindir biçiminde katı ilâç, hap

Bir konuyla ilgili olarak derinliği olmayan kalıplaşmış bilgi