komuta

1 İsim

Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda