konsey

1 İsim

Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk

Bazı sorunları görüşüp tartışmak için toplanan meclis

Cümle 1: Millî Güvenlik Konseyi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi.