konuşkan

1 Sıfat

Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan