konuşmacı

1 İsim

Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı

Cümle 1: Dinleyiciler konuşmacıyı dikkatle dinlediler.