korkaklık

1 İsim

Korkak olma durumu

Cümle 1: Benim bu korkaklığımı görünce yine o arkamdan peydah olur. - H. R. Gürpınar

Korkakça davranış