koyak

1 İsim

İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi

Cümle 1: Bir koyağa girip küçük bir çalılığa saklandılar. - Y. Kemal

Dağlar ve kayalıklarda oluşmuş doğal çukur

Cümle 1: Yaylasını koyak koyak gezerim. - Halk türküsü

Karalarda akarsu aşındırmasıyla oluşmuş, bir yöne doğru eğimli, uzunluğuna çukurluk