kreasyon

1 İsim

Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı

Bir terzinin veya moda evinin yarattığı her türlü yeni model