kronik

1 İsim

Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname

Sıfat

Süreğen

Cümle 1: Kronik bir hastalık.

Sıfat

Uzun süredir bir çözüm getirilmemiş

Cümle 1: Kronik işsizlik.