kumuç

1 İsim

Sivrisineğe benzer çok küçük bir tür sinek

İçine et veya peynir konarak yapılan bir çeşit sigara böreği