kunt

1 Sıfat

Ağır, kalın, dayanıklı ve sağlam

Cümle 1: Kunt yapı. Kunt ayakkabı.