kural

1 İsim

Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke

Cümle 1: Gramer kuralları. Cümle 2: Hiç bir protokol kuralına, ezilip büzülmeye yer vermeyen bir duruşu vardı. - Ç. Altan

Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke

Cümle 1: O yirmi beş yaşına kadar umumî kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır. - H. E. Adıvar