kural dışı

1.bk. kural dışı
2.SıfatKurala uymayan, kurala aykırı olan, ayrık, müstesna, şaz

Son Arananlar

yukarı01:23:05
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
iken01:23:01
Esnasında, ...-dığı / -diği hâlde, ...-dığı / -diği zaman
elbette01:22:55
Elbet
EZİYET01:22:53
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
aksesuar01:22:44
Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan, ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne
Aşure ayı01:22:43
Muharrem ayı
dikine01:22:39
Dikey olarak, diklemesine
Rüya01:22:34
Düş
Yenge01:22:30
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
saykal01:22:18
Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ
haşa01:22:16
Belleme (II)
içtinap01:22:13
Sakınma, çekinme, kaçınma
koyu kahverengi01:22:11
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
aşağılanmak01:22:02
Aşağı duruma düşürülmek
kaypakça01:22:00
Biraz kaypak
pederşahîlik01:21:58
Pederşahî olma durumu, ataerki
örtülü01:21:54
Örtüsü olan
haber atlamak01:21:35
(gazetecilikte) bir haberi vaktinde yayımlayamamak
SAYMACA01:21:33
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
hazakat01:21:12
(hekimler için) Ustalık, uzluk
dessas01:21:10
Düzenci, entrikacı
anilin01:21:09
Benzenden türeyen bir amin
polemik01:21:02
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
hamam böceğigiller01:20:57
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
tendürüst01:20:49
Dinç, sağlam
Saf dışı01:20:46
Dizi dışı
bakliyat01:20:45
Baklagillerden elde edilen ürün
funda01:20:43
Süpürge otu
yersiz yurtsuz kalmak01:20:38
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
ordugâh01:20:35
Ordunun konakladığı yer
diskotek01:20:24
Plâk, ses bandı koleksiyonu
alt karşıt01:20:23
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
İtap01:20:18
Paylama, azarlama
kıyı01:20:00
Kara ile suyun birleştiği yer
hizmetli01:19:54
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
bunak01:19:49
Bunamış olan (kimse), ateh getirmiş olan (kimse), matuh
müstecir01:19:48
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
yumuşak yüzlülük01:19:43
Yüzü tutmaz olma durumu
ayrıntılara inmek01:19:40
bir konuyu en küçük noktasına kadar inceleyip araştırmak
müsrif01:19:27
Tutumsuz, savurgan
Vücut01:19:25
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
Artırma01:19:24
Artırmak işi
fanatik01:19:12
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
para babası01:19:08
Parası çok, varlıklı kimse
çiçek01:19:07
Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü
sargı01:18:52
Esnek bir maddeden yapılmış uzun, dar ve ince şerit
yıpratma01:18:51
Yıpratmak işi
hesap etmek01:18:48
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
tesirsiz01:18:40
Etkisiz
eskisi gibi01:18:36
önceden olduğu gibi
patolojik01:18:28
Patoloji ile ilgili
kâğıt oyunu01:18:25
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
inha01:18:21
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
numunelik01:18:17
Örneklik
hamal semeri01:18:00
Arkalık
vites01:17:58
Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni
kendini göstermek01:17:57
beğenilecek niteliklerini ortaya koymak
duşak01:17:56
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstek
Yankesici01:17:50
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
Kör nokta01:17:44
Kör alan
Basamak01:17:41
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
tesisat01:17:39
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
gürz01:17:25
Silâh olarak kullanılan ağır topuz
ırk01:17:23
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
varışlılık01:17:23
Varışlı olma durumu, irfan
leopar01:17:20
Pars
TEM01:17:17
Tema
Balta01:17:15
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
üzüm kurusu01:17:13
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
güvenilirlik01:17:13
Güvenilir olma durumu
çörek01:17:08
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
güfte01:16:54
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
fermene01:16:46
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
kase01:16:39
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
falya01:16:34
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
karyola01:16:33
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
vesait01:16:30
Araçlar, vasıtalar
devam etmek (veya ettirmek)01:16:28
başlanmış bir işi sürdürmek
peş01:16:22
Arka
yalçın01:16:16
Dik
Namaz01:16:14
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
beşeriyet01:16:11
İnsanlık, insanoğulları
ikrah01:16:10
Tiksinme, iğrenme
müstemleke01:16:07
Sömürge
hanedan01:16:06
Hükûmdar veya devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy, büyük aile
Arakçı01:15:56
Araklayan, çalan, hırsız
Cam01:15:53
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
mevzulu01:15:43
Konulu
Dürbün01:15:25
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
ödünç alma01:15:16
ödünçleme
teğet01:15:11
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
gine01:15:09
Gene, yine
palmiyegiller01:15:06
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
şahane01:15:02
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
keçi postu01:15:01
Keçinin derisinin terbiye edilmesi ile yapılan post
siperisaika01:14:58
Yıldırımsavar, yıldırımkıran, yıldırımlık, paratoner
GÜNEŞ01:14:56
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
pof01:14:41
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
siyah beyaz01:14:29
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği
NİKEL01:14:28
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
şom ağızlı01:14:24
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
Hektometre01:14:22
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
Geometrik01:14:21
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
krom01:14:18
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
behemehal01:14:05
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
rahim01:13:59
Koruyan, acıyan, merhamet eden
portakal suyu01:13:58
Portakal sıkılarak elde edilen su
baryum karbonat01:13:55
Karbondioksidin, barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı
duygusal düşünme01:13:43
Bilgiye dayalı düşünmenin karşısında, duygusal yaşamdan çıkan ve onunla belirlenen düşünme
tam01:13:36
Eksiksiz, kesintisiz
toparlak hesap01:13:34
Yuvarlak hesap
kazanım01:13:33
Kazanmak işi
katabolizma01:13:26
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
sığdırma01:13:25
Sığdırmak işi
alıp vermek01:13:20
yürek çarpıntısı geçirmek
karavan01:13:01
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
mistik01:12:56
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
gayrimenkul01:12:40
Taşınmaz
Kiraz elması01:12:34
Kırmızı, küçük ve sert bir elma türü
kahvehane01:12:33
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
Duygu01:12:29
Duyularla algılama, his
dalgalı akım üreteci01:12:28
Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör
fermiyum01:12:26
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
talihli01:12:25
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
paralel01:12:22
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
mevzun01:12:21
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
mezkur01:12:19
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
car01:12:17
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
kalas01:12:16
Kalın biçilmiş uzun tahta
müzik01:12:12
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki