kurs

1 İsim

Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak

Bir gök cisminin teker biçimde görülen yüzü, çörek

2 İsim

Resmî ve özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak amacıyla düzenlenen ve kısa süreli derslere dayanan eğitim etkinliği, kur

Cümle 1: Şoför kursu. Yabancılara Türkçe kursu. Cümle 2: Lisan kursunu filân pek alıp sattığı yokmuş. - H. Taner