kurum

1 İsim

Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is

Cümle 1: Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum. - Halikarnas Balıkçısı

2 İsim

Kuruluş, müessese, tesis

Cümle 1: Türk Dil Kurumu. Türk Tarih Kurumu.

Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi insanlar tarafından oluşturulan şey, müessese

3 İsim

Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, tekebbür, azamet

Cümle 1: Sokakta bir sadrazam kurumu ile yürür. - H. E. Adıvar Cümle 2: Bundan ötürü de hâllerinde görgüsüzce bir çalım, budalaca bir kurum sezilir. - H. Taner