lâf

1 İsim

Söz, lâkırdı

Cümle 1: Ben lâfımı bitirmeden o atıldı.

Sonuçsuz, yararı olmayan söz

Cümle 1: Onun söyledikleri lâftan ibaret.

Konuşma

Konu, mevzu, bahis

Cümle 1: Lâfı değiştirdi.

Ünlem

"Öyle şey olamaz", "bu sözün hiçbir değeri yok" anlamında hafifseme yollu kullanılır

Cümle 1: Şunu yapacakmış, bunu yapacakmış, lâf!