lağım

1.İsimBir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
Düşmanın kale duvarlarını yıkmak veya düşman ordugâhına zarar vermek amacıyla, düşman siperlerine doğru yer altından açılan dar yol
Cümle 1: Eğrikapı, girmek için başlıca bir hedef olmuştu, oradan lâğımlarla suru yıkmağa girişilmişti. - Y. K. Beyatlı

Son Arananlar

lağım12:52:44
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
İlenç12:52:40
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
TEKNİKÇİ12:52:37
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
Mümessil12:52:36
Temsilci
tanzim12:52:31
Sıraya koyma, sıralama
su tavuğugiller12:52:18
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
itibar etmek12:52:16
saygı göstermek, saymak değer vermek
paraka12:52:14
İğneli uzun balık oltası
haşere12:52:13
Böcek
höllük12:52:12
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
malum12:52:11
Bilinen, belli
Zemberek12:52:10
Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay
destan gibi12:52:09
uzun yazılmış (mektup)
emen12:52:05
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
selinti12:52:01
Yağış sebebiyle oluşan ufak sel
menekşegiller12:51:57
Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası
natür12:51:56
Tabiat, doğa
Morula12:51:53
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
prizma12:51:51
Biçme
edebiyat bilimi12:51:50
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
özgü12:51:44
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
DÜZEYSİZ12:51:41
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
sonuç vermek12:51:41
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
yük asansörü12:51:35
Yüksek katlara yük çıkarmak için yapılan asansör
devlet bankası12:51:34
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
deniz tavşancılı12:51:32
Balık kartalı
ZIT12:51:22
Karşıt anlamlı
öküz damı12:51:19
Öküz ahırı
epitelyum12:51:15
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
keçi yemişi12:51:14
Yaban mersini
yalınlık12:51:10
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
kazmaç12:51:08
bk. kazaratar
tas12:51:06
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
manevi12:51:05
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
kandırmak12:51:04
Aldatmak
dinlence12:51:02
Tatil
Sağlam12:51:01
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
niza12:51:01
Çekişme, bozuşma, kavga
forsa12:50:57
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
Üstünlük12:50:55
Üstün olma durumu, rüçhan
işlev yitimi12:50:50
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
sekreter12:50:40
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
muşmula12:50:38
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
kaygı12:50:38
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
menemen12:50:37
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz12:50:36
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
tüvana12:50:35
Kuvvetli, dinç, canlı
LEKE12:50:35
Kirliliği gösteren iz
Yaban arısı12:50:33
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
bağlı olmak12:50:31
tâbi bulunmak
ede12:50:29
Büyük erkek kardeş, ağabey
sütü bozuk12:50:28
Kötü soydan gelen (kimse)
RAYİHA12:50:26
Koku, güzel koku
süsleyici12:50:26
Süsleyen, dekoratif
öksüz12:50:24
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
kaybetmek12:50:24
Yenik düşmek, yenilmek
varyasyon12:50:23
Çeşitleme
bilinç12:50:21
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
apış12:50:17
Butların iç tarafı, iki bacak arası
tahkikat12:50:15
Soruşturmalar
Kesintisiz12:50:14
Aralıksız
yazma yitimi12:50:09
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
izinli12:50:01
İzin alarak belli bir süre için bir yerden ayrılmış, mezun
eğlendiri12:49:59
Gülmece, mizah
dua etmek12:49:59
Tanrı"ya yalvarmak
Benzen12:49:58
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
Boylam12:49:55
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
viroloji12:49:54
Virüsleri inceleyen bilim dalı
olumsuzluk eki12:49:47
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
MEBDE12:49:44
Baş, başlangıç
nasrani12:49:44
Hristiyan, İsevî
bandocu12:49:43
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
başkan12:49:41
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
Kumarcı12:49:39
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
üstün zekâlı12:49:35
Üstün zekâya sahip olan
dikte12:49:31
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
İhtar12:49:28
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
kurumlu12:49:26
Kurum (II) tutmuş olan
Yunanlı12:49:22
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
otoban12:49:21
Otoyol
Onurlu12:49:21
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
yalan dolan12:49:19
Gerçek olmayan birçok söz
çabukluk12:49:17
Çabuk olma durumu hız, sür"at
kuşku12:49:16
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
Kimlik12:49:14
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
öğretim görevlisi12:49:12
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
ÖZERKLİK12:49:11
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
nakletmek12:49:09
Anlatmak, aktarmak
alımlı çalımlı12:49:09
Gösterişli, güzel
ihtida12:49:07
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma
melankoli12:49:05
Kara sevda, malihulya
tecrübe etmek12:49:04
denemek, sınamak
bakanlık12:48:59
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
midi12:48:57
Orta
pUT12:48:57
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
peyk12:48:55
Uydu
yetinme12:48:37
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
puma12:48:30
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
çilli12:48:29
Çili olan
yük vagonu12:48:27
Yük taşımada kullanılan vagon
şakadan12:48:18
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
kilit12:48:17
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
hem12:48:16
Açıklayıcı nitelikte olan ikinci cümleyi birinciye bağlar
ağırbaşlılık12:48:11
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
GARİP12:48:11
Kimsesiz, zavallı
Deniz mili12:48:09
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
TULUMBA12:48:06
Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç
direngen12:48:06
Direnen, inatçı, anut, muannit
kaya lifi12:48:00
Taş pamuğu, asbest
Orak12:47:57
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
falya12:47:47
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
onaylama12:47:45
Onaylamak işi, tasdik
kaya balığıgiller12:47:42
Kemikli balıklardan, küçük boyda iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya
ahenk12:47:42
Uyum
gösterge12:47:40
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
Yorum12:47:38
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
mümas12:47:38
Dokunan, temas eden
tertip12:47:37
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
menafi12:47:35
Yararlar, faydalar
danışma meclisi12:47:33
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
pislemek12:47:31
Pisletmek
GÜNLÜK12:47:26
O günkü, o günle ilgili
aşırma12:47:24
Aşırmak işi
nükteci12:47:18
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
mukayese12:47:10
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
Emekli12:47:02
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
Tabut12:47:01
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
meksefe12:47:01
Kondansatör, içine elektrik enerjisi yığılan alet
ÜSKÜRE12:46:57
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
tasvip etmek12:46:55
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak