lâğım

1 İsim

Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz

Düşmanın kale duvarlarını yıkmak veya düşman ordugâhına zarar vermek amacıyla, düşman siperlerine doğru yer altından açılan dar yol

Cümle 1: Eğrikapı, girmek için başlıca bir hedef olmuştu, oradan lâğımlarla suru yıkmağa girişilmişti. - Y. K. Beyatlı