laf

1.İsimSöz, lâkırdı
Cümle 1: Ben lâfımı bitirmeden o atıldı.
Sonuçsuz, yararı olmayan söz
Cümle 1: Onun söyledikleri lâftan ibaret.
Konuşma
Konu, mevzu, bahis
Cümle 1: Lâfı değiştirdi.
Ünlem"Öyle şey olamaz", "bu sözün hiçbir değeri yok" anlamında hafifseme yollu kullanılır
Cümle 1: Şunu yapacakmış, bunu yapacakmış, lâf!

Son Arananlar

Yankesici01:17:50
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
Kör nokta01:17:44
Kör alan
Basamak01:17:41
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
tesisat01:17:39
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
gürz01:17:25
Silâh olarak kullanılan ağır topuz
ırk01:17:23
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
varışlılık01:17:23
Varışlı olma durumu, irfan
leopar01:17:20
Pars
TEM01:17:17
Tema
Balta01:17:15
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
üzüm kurusu01:17:13
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
güvenilirlik01:17:13
Güvenilir olma durumu
çörek01:17:08
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
güfte01:16:54
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
fermene01:16:46
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
kase01:16:39
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
falya01:16:34
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
karyola01:16:33
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
vesait01:16:30
Araçlar, vasıtalar
devam etmek (veya ettirmek)01:16:28
başlanmış bir işi sürdürmek
peş01:16:22
Arka
yalçın01:16:16
Dik
Namaz01:16:14
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
beşeriyet01:16:11
İnsanlık, insanoğulları
ikrah01:16:10
Tiksinme, iğrenme
müstemleke01:16:07
Sömürge
hanedan01:16:06
Hükûmdar veya devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy, büyük aile
Arakçı01:15:56
Araklayan, çalan, hırsız
Cam01:15:53
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
mevzulu01:15:43
Konulu
Dürbün01:15:25
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
ödünç alma01:15:16
ödünçleme
teğet01:15:11
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
gine01:15:09
Gene, yine
palmiyegiller01:15:06
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
şahane01:15:02
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
keçi postu01:15:01
Keçinin derisinin terbiye edilmesi ile yapılan post
siperisaika01:14:58
Yıldırımsavar, yıldırımkıran, yıldırımlık, paratoner
GÜNEŞ01:14:56
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
pof01:14:41
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
siyah beyaz01:14:29
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği
NİKEL01:14:28
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
şom ağızlı01:14:24
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
Hektometre01:14:22
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
Geometrik01:14:21
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
krom01:14:18
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
behemehal01:14:05
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
rahim01:13:59
Koruyan, acıyan, merhamet eden
portakal suyu01:13:58
Portakal sıkılarak elde edilen su
baryum karbonat01:13:55
Karbondioksidin, barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı
duygusal düşünme01:13:43
Bilgiye dayalı düşünmenin karşısında, duygusal yaşamdan çıkan ve onunla belirlenen düşünme
tam01:13:36
Eksiksiz, kesintisiz
toparlak hesap01:13:34
Yuvarlak hesap
kazanım01:13:33
Kazanmak işi
katabolizma01:13:26
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
sığdırma01:13:25
Sığdırmak işi
alıp vermek01:13:20
yürek çarpıntısı geçirmek
karavan01:13:01
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
mistik01:12:56
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
gayrimenkul01:12:40
Taşınmaz
Kiraz elması01:12:34
Kırmızı, küçük ve sert bir elma türü
kahvehane01:12:33
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
Duygu01:12:29
Duyularla algılama, his
dalgalı akım üreteci01:12:28
Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör
fermiyum01:12:26
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
talihli01:12:25
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
paralel01:12:22
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
mevzun01:12:21
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
mezkur01:12:19
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
car01:12:17
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
kalas01:12:16
Kalın biçilmiş uzun tahta
müzik01:12:12
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
aylak01:12:03
İşsiz, boş gezen, avare
belediye polisi01:12:03
Zabıta görevlisi
Kurtçuk01:11:56
Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, lârva
çene çalmak01:11:54
gevezelik etmek
mütecaviz01:11:44
Saldırgan, saldırıcı, sataşkan
Didar01:11:39
Yüz, çehre
kelaynak01:11:36
Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik"te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita)
peren01:11:23
Ülker yıldızı
yalancı01:11:22
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
soydaş01:11:17
Soyları bir olan, türdeş, hemcins
KUTUPLANMA01:11:13
Kutuplanmak işi, polârizasyon
ufacık01:11:12
Çok ufak, küçücük
Barış01:11:09
Barışmak işi
tedavül01:10:59
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
Gönül01:10:36
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
delme01:10:31
Delmek işi
İklimleme01:10:28
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
Yitirmek01:10:26
Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek
Kürk01:10:23
Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
doğu01:10:23
Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık
kurşuni01:10:21
Koyu kül rengi, kurşun rengi
KAZİYE01:10:18
Önerme
oryantalist01:10:15
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
şirinlik01:10:15
Şirin olma durumu, sevimlilik
şaklaban01:10:06
Şen, şakacı ve güldürücü (kimse)
arakıye01:09:59
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
hassa01:09:57
Özgülük, özellik, hasiyet
esefle01:09:55
Üzülerek, acınarak
samba01:09:52
Bir çeşit Brezilya dansı
riyaset01:09:48
Başkanlık
Harp01:09:37
Savaş
doğma büyüme01:09:37
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
Çukur01:09:36
Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer)
tarh01:09:34
Çıkarma
Tazyik01:09:27
Basınç
açacak01:09:14
Açmaya yarayan araç
yağ bezi01:09:07
Yağ bezleri
TAVŞANKULAĞI01:08:52
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen)
yakışıksız01:08:34
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
mühlet01:08:26
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
bezemeli01:08:05
Süslü, dekoratif
alâmetifarikalı01:07:26
Alâmetifarikası olan
osuruk01:07:04
Yellenme
tınaz01:06:49
Savrulmak için hazırlanan dövülmüş ekin yığını
kitara01:06:04
bk. gitar
adamakıllı01:06:01
Gereğinden çok, iyice
Şalter01:05:38
Bir devredeki elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, çevirgeç
baraj ateşi01:05:32
Yoğun yaylım ateşi
müdavim01:05:24
Bir yere sürekli olarak giden (kimse), gedikli
bulaşıcı hastalık01:05:23
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
tarihi01:05:18
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
basak01:04:47
Merdiven
Çivi01:04:42
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
Kemer01:04:14
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
İkram01:02:42
Konuğu ağırlama
alpinist01:02:41
Dağcı
topal01:02:07
Bacağındaki sakatlık sebebiyle seker gibi veya iki adımda bir, bir yana eğilerek yürüyen (insan veya hayvan)
Göz yummak01:01:54
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak